Java Web Start

Språklab bruker Java Web Start. Dette gjør det såre enkelt å starte programmet lokalt på datamaskinen.

Akseptér nedlastingen

I noen nettlesere blir du bedt om å akseptere nedlasting av filen "spraklab.jnlp". Dette er en enkel tekstfil som forteller Java hvordan den skal laste ned og starte selve programmet.

Velg Åpne dersom det er et av valgene.

Skjer det ingen ting etter nedlastning?

Dersom du aksepterte nedlastingen eller nedlastingen skjedde automatisk, men at ingen ting skjer videre, kan det være at nettleseren eller OS-et ikke automatisk sendte jnlp-filen til Java.
Lokalisér den nedlastede filen (spraklab.jnlp) og dobbeltklikk den.

Årsaken til denne feilen kan være at du ikke har Java installert eller at Java ikke er aktivert i nettleseren din. Verifisér Java-installasjonen din her.

Skjer det ingen ting (eller noe rart) når du dobbeltklikker på jnlp-filen?

Da kan det være at du ikke har Java installert på maskinen din.
Verifisér Java-installasjonen din her eller last ned Java her.

Akseptér signaturen

Det kan dukke opp en sikkerhetsvarsel. Akseptér signeringen ved å trykke "Run", slik at Språklab kan får nødvendig tilgang til mikrofon på maskinen din.